Čia įgysi rinkoje ypač paklausią profesiją ir galėsi rinktis Lietuvoje pirmaujančių IT bendrovių sukurtas, į praktinius įgūdžius darbo pradžiai orientuotas, valstybės finansuojamas Java bei .NET programuotojo ir programinės įrangos testuotojo (QA) mokymo programas.

Besimokydamas turėsi galimybę mokytis iš geriausių profesijos mokytojų ir partnerių įmonėse dirbančių IT profesionalų. Dėstomas turinys sukurtas patyrusių programuotojų ir testuotojų, yra kasmet su partneriais peržiūrimas ir atnaujinamas, atitinka šios dienos IT industrijos reikalavimus, apima naudojamas praktikas bei programavimo aplinkas.

Gerai besimokantiems „Akademija.IT‟ suteikia apmokamą praktiką ‒ bandomąjį laikotarpį ir ilgalaikės sėkmingos karjeros galimybę partnerių įmonėse.

Baigus studijas ir sėkmingai atlikus praktiką partnerių įmonėje gausi IT industrijos pripažįstamą kokybės ženklą ‒ „Akademija.IT‟ pažymėjimą. Absolventams taip pat įteikiamas jaunesniojo programuotojo ar testuotojo profesinės kvalifikacijos įgijimą įrodantis diplomas.

Pagrindinis priėmimas paprastai vyksta gegužės pabaigoje ar nuo birželio 1 d., datas pasitikslinti ir  prašymus kviečiame teikti LAMA BPO sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt. Programos yra vykdomos Vilniuje ir Kaune, konkrečiu laikotarpiu vykdomos Akademija.IT programos gali skirtis priklausomai nuo to, ar tuo laikotarpiu turime partnerių, kurie garantuoja praktikos vietas ir įsitraukia į mokymą. Teikdami prašymą pasirinkite vieną iš „Akademija.IT“ švietimo partnerių, t. y. Vilniaus technologijų mokymo centrą (plačiau – www.vtmc.lt) arba Kauno informacinių technologijų mokyklą (plačiau – www.kitm.lt).

Teikdami prašymą galite pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, jei:

  • siekiate įgyti pirmą kvalifikaciją, tai yra esate įgijęs (-usi) tik vidurinį išsilavinimą;
  • šiuo metu esate kitos profesinio mokymo ar aukštosios mokyklos studentas (-ė), siekiantis (-i) įgyti pirmą kvalifikaciją;
  • siekiate persikvalifikuoti, tai yra turite ne daugiau kaip vieną kvalifikaciją, įgytą profesinio mokymo centre arba aukštojoje mokykloje:
  • turite įgijęs dvi kvalifikacijas (pavyzdžiui, bakalauro ir magistro laipsnius), tačiau bent pusę studijų laikotarpio mokėjote už mokslą.

Priėmimo metu vyks testas, jame - su kompiuterija susijusių bendrų žinių (tuo pačiu - šioje srityje būtinos anglų kalbos įgūdžių), logikos ir programavimo gebėjimų patikrinimas. Pageidaujamą testo datą pasirinkite sistemoje teikdami prašymą, rekomenduojame rinktis ankstesnę. Sėkmingai praėję testą (surinkę 25% maksimalaus balo) bus pakviesti į pokalbį su vienos iš įmonių atstovu. Sėkmingai praėję testą ir pokalbį rugpjūčio pradžioje gaus kvietimą pasirašyti sutartį.

Dėmesio (!) ‒ ar šiemet vykdomas priėmimas į konkrečią „Akademija.IT‟ programą, kur ir kada vyks testai, sužinosite iš LAMA BPO, „Akademija.IT‟ ir partnerių paskelbto priėmimo ir mūsų naujienų Facebook. Jei „Akademija.IT‟ į norimą programą priėmimo nevykdo, pasitikrinkite - gal Vilniuje ir Kaune į tokią pat, tik įprastiniu būdu vykdomą programą priima VTMC ar KITM. Kyla klausimų? Susisiekite, greičiausiai atsakysime per Facebook, galite rašyti e.paštu arba kontaktų formos pagalba.

Mokytis gali visi, kurie yra baigę 12 klasių ir įgiję vidurinį išsilavinimą. „Akademija.IT‟ kviečiame rinktis ir tuos, kurie jau turi IT ar bet kurios kitos krypties aukštąją ar profesinį išsilavinimą, norinčius įtvirtinti programavimo žinias ar dar besimokančius kitose švietimo įstaigose. Mokytis „Akademija.IT‟ gali ir esantys akademinėse ar motinystės / tėvystės atostogose.

Stojantiems specialus IT išsilavinimas nėra būtinas, tačiau nuolatinis domėjimasis programavimu, bandymas mokytis ir programuoti savarankiškai, baziniai algoritmavimo, programavimo, loginio mąstymo, komunikavimo ir komandinio darbo įgūdžiai, geros anglų kalbos žinios yra tai, ko iš Tavęs tikisi „Akademija.IT‟ partneriai ‒ IT bendrovės.

Stojamieji testai yra organizuojami pagrindinio ir papildomo (jei organizuojamas) priėmimo metu. Testo datas pasirinkite LAMA BPO sistemoje, teikdami prašymą mokytis. Stojamąjį testą sudaro du etapai: bendrųjų žinių testas ir motyvacinis pokalbis.

Besiruošiantiems dalyvauti atrankoje rekomenduojame peržiūrėti 11‒12 klasės informacinių technologijų kurso medžiagą, pasitreniruoti sprendžiant matematinius‒loginius uždavinius, pasikartoti su IT susijusios anglų kalbos skaitymo-rašymo įgūdžius, bendrai - domėtis IT veikimo principais ir technologijomis, bandyti savarankiškai mokytis programavimo.

Pirmasis etapas yra taikomas visiems norintiems mokytis pasirinktą mokymo programą. Šiame etape stojantysis gauna testą, kurį sudaro kelių tipų klausimai: pirmoji klausimų grupė ‒ bendrieji su kompiuterija susiję klausimai anglų kalba, antroji ‒ loginiai uždaviniai, trečioji ‒ programavimo pagrindai. Testas trunka 45 minutes. Pasibaigus testo laikui paprastai siūlome atlikti papildomą, tačiau neprivalomą ir balais nevertinamą Java programavimo, .NET programavimo ar programinės įrangos testavimo užduotį (ji pridedama kaip papildoma informacija pokalbiui). Papildomai užduočiai atlikti yra skiriama dar 15 minučių.

Su geriausiai išlaikiusiais pirmąją testo dalį asmeniškai susisiekiame ir kviečiame į antrąjį atrankos etapą ‒ pokalbį su įmonių atstovais. Pokalbis vyksta pagal iš anksto suderintą grafiką. Jei laikėte testą, bet nepatekote į "Akademija.IT" pokalbį, nepergyvenkite - greičiausiai sulauksite LAMA BPO kvietimo ir galėsite mokytis švietimo partnerių grupėse bendrąja tvarka.

Šiame etape „Akademija.IT‟ pratnerių ‒ IT įmonių ‒ atstovai kalbina kandidatus ir vertina jų savarankiškus pasiekimus gilinantis į naują sritį, motyvaciją, komunikacinius įgūdžius, norą tobulėti ir kitas būsimam  programuotojui ar programinės įrangos testuotojui aktualias savybes. Motyvacinis pokalbis trunka iki 15 min. Sėkmingai antrankos etapą įveikę kandidatai informuojami asmeniškai. Kiti kandidatai gali tikėtis LAMA BPO kvietimo mokytis pasirinktoje programoje švietimo partnerių grupėse bendrąja tvarka.

Mokymasis „Akademija.IT‟ organizuojamose programose yra nemokamas turintiems ne daugiau kaip vieną kvalifikaciją (aukštojo mokslo ar profesinę), įgytą valstybės lėšomis. Taigi, nemokamai mokytis šiuo metu gali neturintys jokios kvalifikacijos asmenys, taip pat tie, kurie dar mokosi pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat tie, kas jau yra įgiję vieną kvalifikaciją profesinio mokymo centre ar baigę bakalauro studijas valstybės finansuojamoje vietoje.

Jei jau baigėte 2 valstybės finansuojamus mokslus (pavyzdžiui, bakalauro ir magistro studijas) – mokslas būtų mokamas (2010,00 Eur už visą 10 mėn. programą) - tačiau galėtumėte pasinaudoti valstybės suteikiama GPM lengvata. Be to, gerai ir labai gerai mokantis suteikiama galimybė po 7 mėn. gauti apmokamą darbo praktiką mūsų partnerių įmonėse, kas pilnai kompensuotų išlaidas mokslui.

Mokymasis „Akademija.IT‟ programose prasideda nuo rugsėjo ir trunka iki 10 mėnesių. Iš jų pirmieji 4 mėnesiai yra skiriami teoriniam ir praktiniam mokymuisi kompiuterių klasėje,  su tarpiniais testais, kurių būna 6-8. Po to visi per 2,5 mėn. komandose  su kitais būsimaisiais programuotojais ir testuotojais įgyvendina ir pristato praktinį projektą. Jo metu praktiškai panaudojami įgyti technologijų ir SCRUM įgūdžiai ir žinios.  

Paskutinysis etapas ‒ praktika įmonėje. Įprastinė praktikos įmonėje trukmė ‒ 3 mėnesiai, jei pagal testų rezultatus galite tikėtis "Akademija.IT" partnerių apmokamos praktikos vietos, apie tai sužinosite ir sutartį gausite pasibaigus testų perlaikymams.

Mokymus veda „Akademija.IT‟ įmonių‒partnerių darbuotojai, IT profesionalai praktikai, taip pat patyrę Vilniaus technologijų mokymo centro ir Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojai.

Mokymasis „Akademija.IT‟ yra intensyvus: jis vyksta darbo dienomis ir darbo metu, pagal tvarkaraštį dieninėse arba popietinėse grupėse, pavyzdžiui, nuo 9 iki 13 val. ir nuo 14 iki 18 val. Teorinė galimybė derinti su nedaug laiko reikalaujančiu darbu ar mokslais yra, kadangi pamokos „Akademija.IT‟ vyksta pirmoje arba antroje dienos pusėje, tačiau programa tikrai pareikalaus iš Tavęs papildomo, savarankiško darbo ir dėmesio. Jei apsisprendei mokytis „Akademija.IT‟ ‒ tai turėtų būti pagrindinis ir daugiausia laiko bei dėmesio reikalaujantis Tavo užsiėmimas tuo metu, tad galimybes derinti su kitu užimtumu reiktų įsivertinti atsakingai.

Mokymų metu galėsi gilinti savo žinias, tobulinti įgūdžius, o pasiekus gerų rezultatų įgyti praktinės patirties ir (greičiausiai) toliau sėkmingai tobulėti bei darbuotis vienoje iš „Akademija.IT‟ partnerių įmonių. Sėkmingai išlaikęs (-iusi) teorijos ir praktikos egzaminus gausi profesinę kvalifikaciją patvirtinantį jaunesniojo programuotojo arba jaunesniojo programinės įrangos testuotojo diplomą ir „Akademija.IT‟ baigimo pažymėjimą.

Susidomėjai? Palik savo kontaktus. 
Susisieksime.

Registruotis